اولین دوره آموزشی کوتاه‌مدت مطالعات ترجمه 

اولین دوره آموزشی کوتاه‌مدت مطالعات ترجمه به همت کالج دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری دفتر آموزش‌های عالی آزاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی در روزهای ۵ تا ۷ بهمن ماه برگزار شد. این دوره آموزشی به کوشش دکتر مسعود خوش‌سلیقه و با رویکردی میان‌رشته‌ای به ترجمه، با حضور بیش از ۸۰ نفر از علاقه‌مندان مطالعات ترجمه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزارگردید و علاقه‌مندان و دانشجویان مقاطع مختلف از بسیاری از رشته‌هایی علوم انسانی از دانشگاه‌های مختلف سراسر کشور در این دوره حضور یافتنداطلاعات بیشتر